Aktualności - Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej

Jak uzyskać „Zaświadczenie o ukończeniu lektoratu j. obcego w UMCS”?

1. Pobierz stosowny formularz „Zaświadczenia” (w języku polskim lub angielskim) ze strony www.poswiadczanie.umcs.pl:

[Zał. 7]  Zaświadczenie o ukończeniu lektoratu  [PL]

[Zał. 8]  Certificate of language course completion  [EN]

2. Wydrukuj dokument w potrzebnej Ci liczbie kopii i wypełnij poszczególne sekcje zgodnie ze stanem faktycznym

3. Zgłoś się z wypełnionym „Zaświadczeniem” do swojego (ostatniego) lektora prowadzącego zajęcia celem zweryfikowania wpisanych informacji, uzupełnienia przez niego pozostałych danych oraz uzyskania jego podpisu (dolna część dokumentu)

4. Następnie zgłoś się do Sekretariatu Jednostki UMCS oferującej Twój lektorat języka obcego w UMCS (np. Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych) celem przystawienia na „Zaświadczeniu” oficjalnej pieczątki i ostatecznego uwierzytelnienia dokumentu

5. Gratulacje! Jesteś w posiadaniu zaświadczenia formalnie potwierdzającego fakt ukończenia przez Ciebie lektoratu języka obcego w UMCS

W razie wątpliwości zgłoś się do Jednostki oferującej Twój lektorat języka obcego lub napisz maila na adres poswiadczanie@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    21 stycznia 2020