„Powstańczych lat sygnały – Lubelszczyzna – Ziemia Włodawska” - konferencja popularnonaukowa

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na popularnonaukową konferencję pt. "Powstańczych lat sygnały - Lubelszczyzna - Ziemia Włodawska", która odbędzie się 15 marca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie (pocz. godz. 10.00, ul. Przechodnia 13).

Organizatorem wydarzenia jest włodawska Miejska Biblioteka Publiczna, a partnerem przedsięwzięcia są m.in. Instytut Historii UMCS w Lublinie oraz Centrum Badań nad Historię Regionalną i Lokalną UMCS. Konferencję patronatem honorowym objęli Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz burmistrz Włodawy, Wiesław Muszyński.

Referaty wygłoszą m.in. profesorowie Dariusz Tarasiuk oraz Piotr Bednarz z Instytutu Historii, a także regionaliści (w tym nasi absolwenci).

Ponadto, w tym dniu, podczas "mini targów edukacyjnych" we Włodawie, będzie można spotkać Przedstawiciela Koła Naukowego Studentów Krajoznawców UMCS oraz pracownika naukowego z Instytutu Historii, którzy podyskutują z przyszłymi kandydatami nt. studiowania na Wydziale Historii i Archeologii UMCS, jak również rozwijania własnych pasji, zainteresowań w ramach działalności w organizacjach studenkich, kołach naukowych, a co za tym przemawia - możliwości kształtowania kompetencji niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

PROGRAM OBRAD

Konferencja popularnonaukowa

POWSTAŃCZYCH LAT SYGNAŁY
L
UBELSZCZYZNA – ZIEMIA WŁODAWSKA 

Włodawa, 15 marca 2023 r., godz. 10.00

Wykłady i prelekcje 

POWSTANIE STYCZNIOWE NA TLE POLITYKI MOCARSTW EUROPEJSKICH

Dr hab. Piotr Bednarz, profesor UMCS w Lublinie 

POWSTANIE STYCZNIOWE NA LUBELSZCZYŹNIE

Dr hab. Dariusz Tarasiuk, profesor UMCS w Lublinie 

POWSTANIE STYCZNIOWE NA ZIEMI WŁODAWSKIEJ

mgr Mariusz Czuj, nauczyciel historii w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie

Wiceprezes Stowarzyszenia Bramy Pamięci Włodawa-Sobibór 

BITWY POD URSZULINEM I ANDRZEJOWEM

mgr Adam Panasiuk, regionalista, autor książek historyczno-monograficznych, twórca portalu historia.urszulina.net, inicjator i współorganizator porządkowania i upamiętniania miejsc ważnych dla historii lokalnej 

DOKUMENTY POWSTANIA STYCZNIOWEGO

WYDARZENIA-LUDZIE-TRADYCJA

Prezentacja wystawy ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie

mgr Katarzyna Ślusarska, kierownik Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie 

ECHA PAMIĘCI O POWSTANIU STYCZNIOWYM W ZBIORACH PTTK WŁODAWA

komentarz merytoryczny do wystawy Mieczysław Tokarski, Prezes Oddziału PTTK we Włodawie

Wydarzeniu będzie towarzyszył koncert pieśni patriotycznych
"
W boju dla Niepodległej” w wykonaniu grupy wokalnej „Śpiewające Włodawianki”
Włodawskiego Domu Kultury, pod kierunkiem Marcina Obuchowskiego.

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa, tel. 82 57 21 103, www.mbpwlodawa.pl

źródło: Wydział Historii i Archeologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    13 marca 2023