Publikacje 2017

Publikacja w czasopiśmie recenzowanym

  1. Tchórzewska D., Bocianowski J., Najda A.B., Dąbrowska A., Winiarczyk K. 2017. Effect of environment fluctuations on biomass and allicin level in Allium sativum (cv. Harnas, Arkus) and Allium ampeloprasum var. ampeloprasum (GHG-L). Journal of Applied Botany and Food Quality 90: 106-114.

Komunikat konferencyjny

  1. Dąbrowska A., Sawicki R. 2017. Długoterminowe obserwacje pylenia leszczyny pospolitej (Corylus avellana L.) w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Materiały 54 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 7-8 marca 2017, Puławy: 77.