Publikacje 2017

Publikacja w czasopiśmie recenzowanym

  1. Tchórzewska D., Bocianowski J., Najda A.B., Dąbrowska A., Winiarczyk K. 2017. Effect of environment fluctuations on biomass and allicin level in Allium sativum (cv. Harnas, Arkus) and Allium ampeloprasum var. ampeloprasum (GHG-L). Journal of Applied Botany and Food Quality 90: 106-114.

Komunikaty konferencyjne

  1. Chernetskyy M., Dąbrowska A., Sawicki R., Szymczak G. 2017. Activity of the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin for ex situ and in situ protection of endangered and protected Polish flora species. Book of Abstracts of the 8th Planta Europa Conference "Save Plants for Earth’s Future", 22-26 May 2017, Kyiv: 14.
  2. Chernetskyy M., Weryszko-Chmielewska E. 2017. Struktura liści wybranych gatunków Kalanchoë z grupy Lanigerae (Crassulaceae). Streszczenia Konferencji Naukowej "Anatomia i histogeneza roślin: wczoraj, dziś i jutro” - dedykowanej pamięci Profesora Zygmunta Hejnowicza, 16-17 maja 2017, Rogów.
  3. Dąbrowska A., Sawicki R. 2017. Długoterminowe obserwacje pylenia leszczyny pospolitej (Corylus avellana L.) w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Materiały 54 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 7-8 marca 2017, Puławy: 77.
  4. Rysiak K., Szymczak G. 2017. Taxonomic diversity of the genus Rosa in the collection of the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Book of Abstracts of the VII International Symposium on Rose Research and Cultivation, 2-7 July 2017, Angers (Francja): 44.
  5. Szymczak G., Chernetskyy M., Sawicki R., Dąbrowska A., Rysiak K., Misiurek D. 2017. Families presenting plant collections in the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Book of Abstracts of the 5rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 21-24 June 2017, Lublin: 146.
  6. Śmigała M., Winiarczyk K., Dąbrowska A. 2017. Flowering biology of Iris aphylla L. Book of Abstracts of the 5rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 21-24 June 2017, Lublin: 150.