Dział Dendrologii (Arboretum)

Dział Dendrologii lub Arboretum (z łac. arbor, a z grec. dendron - oznacza drzewo) jest zbiorem drzew, krzewów, półkrzewów i krzewinek. W lubelskim ogrodzie botanicznym ten dział położony jest w północno-wschodniej części ogrodu i zajmuje powierzchnię 5,6 ha o zróżnicowanej rzeźbie terenu. Pierwsze drzewa posadzono w 1968 r. pod nadzorem prof. Dominika Fijałkowskiego. W kolejnych latach organizowaniem arboretum zajmował się dr Kazimierz Kozak. Od 1977 r. do przejścia na emeryturę działem tym kierowała mgr inż. Helena Kostrzewa. W marcu 1994 r. opiekę nad arboretum powierzono mgr inż. Ryszardowi Sawickiemu. Drzewa i krzewy sadzone są zgodnie z zasięgami geograficznymi, reprezentując obszary Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Dział Dendrologii gromadzi ponad 1500 gatunków, form, odmian reprezentowanych przez 219 rodzajów należących do 81 rodzin. Najliczniejsze rodzaje to: tawuła (Spiraea) – 80 taxonów, jałowiec (Juniperus) – 72 i żywotnik (Thuja) – 51. Wiosną uwagę zwracają kwitnące krzewy: lilaków (Syringa), krzewuszek (Weigela), kalin (Viburnum) i derenia kwiecistego (Cornus florida). Bogactwo drzew i krzewów iglastych stanowią: szerokie choiny kanadyjskie (Tsuga canadensis), jodły (Abies), daglezje (Pseudotsuga), żywotniki (Thuja), cyprysiki (Chamaecyparis) i jałowce (Juniperus) przybierające różne formy i barwy. Ze względu na niezwykłe kształty, dużym zainteresowaniem cieszą się odmiany świerka pospolitego - wężowa i gniazdkowata (Picea abies ‘Virgata’  i Picea abies Nidiformis’). Niezapomniane wrażenie sprawia paulownia cesarska (Paulownia tomentosa) o bardzo dużych liściach - do 50 cm dł. i niebiesko-fioletowych kwiatach ukazujących się przed rozwojem liści. Z krajowych gatunków - rzadkich, ginących i chronionych - spotkać tu można: azalię pontyjską (Rhododendron luteum), brzozy: niską i karłowatą (Betula nana i Betula humilis), cisa pospolitego (Taxus baccata), wierzbę lapońską (Salix lapponum), jarząb brekinia (Sorbus torminalis). Jesienią drzewa i krzewy nabierają pełnej krasy. Wielobarwne liście oraz owoce ozdobnych jabłoni, kalin, jarzębin, irg, berberysów i trzmielin dają ogromną rozmaitość kształtów i barw.

Kurator - mgr inż. Ryszard Sawicki