Publikacje 2018

Rozdział w monografii

  1. Rysiak K., Kopacki M. 2018. Próba oceny przydatności wybranych tulipanów do nasadzeń miejskich. [W:] D. Sochacki, J. Rabizy-Świder, E. Skutnik (red.), Ozdobne rośliny cebulowe – produkcja i zastosowanie. Monografia naukowa, 116-124. Wyd. Katedra Roślin Ozdobnych SGGW w Warszawie, Warszawa.

Komunikaty konferencyjne

  1. Dąbrowska A., Szymczak G. 2018. Gatunki pożytkowe w zbiorowiskach roślinnych doliny rzeki Czechówki. Materiały 55 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 6-7 marca 2018, Kazimierz Dolny: 76.
  2. Żuraw B., Rysiak K., Chernetskyy M., Czyżewska R. 2018. Fenologia i wartość pożytkowa kwiatów śnieżyczki przebiśnieg Galanthus nivalis L. Materiały 55 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 6-7 marca 2018, Kazimierz Dolny: 79.