Проєкт

 

Назва проєкту:
«Спадщина Пілсудського та Петлюри. Минуле, сьогодення і майбутнє партнерства Польщі та України»

Загальна інформація:
Геополітичне розташування Польщі, Литви і України обумовлює розвиток партнерських відносин в рамках інтеграційних ініціатив в субрегіоні Центральної Європи, як комплементарних проєктів щодо ЄС та НАТО. Історично та на сучасному етапі Україна займає важливе місце в політиці Польщі і Литви, а концепція Речі Посполитої Трьох Народів не втратила своєї актуальності й сьогодні. Формування партнерських відносин на постійній основі в рамках ініціативи «Люблінського трикутника» у політичній, економічній та суспільній площинах дасть нову якість взаємовідносин в умовах гібридних загроз безпеці. Крім цього реалізація цієї ідеї буде слугувати втіленню в життя концепції федерації Трьох Народів в рамках європейських та євроатлантичних структур. Публічне завдання, яке фінансується Міністерством закордонних справ РП в конкурсі «Публічна дипломатія 2021», номер угоди про субсидію: BDG-287/2021.

Цілі проєкту:
1)      Пропагування ініціативи «Люблінського трикутника».

2)      Підтримка процесу субрегіональної інтеграції в Центральній Європі включно з Україною.

3)      Підтримка діалогу і порозуміння між народами Польщі, Литви і України, зокрема  завдяки наведенню історичних прикладів двосторонньої та трьохсторонньої взаємодії.  

4)      Протидія неправдивим нарративам, які заважають будувати партнерські взаємовідносини на міждержавному та суспільному рівнях.

5)      Пропагування Східного партнерства як вагомої компоненти східної політики ЄС, яка допомагає будувати політичні, економічні, суспільні та культурні зв’язки між ЄС та країнами Східного партнерства.

6)      Популяризація знань в рамках міжнародних конференцій та видань присвячених історії, політиці, культурі, та суспільно-економічним питанням держав «Люблінського трикутника».

7)      Пропагування формули стратегічного партнерства Трьох Народів в рамках «Люблінського трикутника».