ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
tel. 81 537 63 01
www.pip.umcs.lublin.pl

Факультет педагогіки та психології створено в 1973 р. В організаційній структурі його можна виокремити два підрозділи: Інститут психології і Інститут педагогіки, до складу яких входить 15 кафедр. Факультет має добре оснащені предметні лабораторії, комп'ютерні класи з доступом до Інтернету – «віртуальний кампус 4Р», частина занять пропонується в системі e-learning. Додатково, на місці студенти можуть скористатись з двох читалень та двох інститутських бібліотек.

 

Окрім дидактичних завдань факультет реалізує жваву науково-дослідницьку діяльність, організовуються численні конференції і семінари як вітчизняні, так і міжнародні. Головні дослідницькі сфери Інституту педагогіки – це проблематика польської освіти в зінтегрованій Європі та сьогодення польської освіти. Інститут психології проводить дослідження над суспільними та клінічними умовами функціонування людини, а також психологічними, суспільними і біологічними умовами людської активності. Працівники інституту є авторами численних наукових монографій, редагують та співредагують в Польщі та закордоном наукові збірники, публікуються в найбільш престижних світових наукових періодиках (серед них позиції з т.зв філадельфійського списку: „Aphasiology”, „Brain and Language”, „Journal of Neurolinguistics”, „Cahiers de Psychologie Cognitive”, „Journal of the History of the Behavioral Sciences”), а також популяризують психологічні знання.

Наукові кадри факультету редагують три наукові загальнопольські журнали: „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska” (sectio Pedagogika i Psychologia), „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” та „Pedagogika Kultury”.

Факультет бере участь у міжнародній програмі співробітництва European Primary Teacher Education (EPTE), головною метою котрого було опрацювання та впровадження Європейської програми навчання вчителів початкової школи. Окрім УМКС у проекті беруть участь студенти і наукові співробітники вузів Австрії, Голландії, Португалії, Словаччини та Словенії. Програма навчання в рамках програми ЕРТЕ складається з 6 предметних модулів англійською мовою: Pedagogics and didactics, Plural-lingual and intercultural education, Society, culture & education, Mathematics, Natural and Social Sciences та Arts.


    Слідкуй за УМКС