ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИЙ

relatedpl. Marii Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin
tel. 81 537 5716
www.chemia.umcs.lublin.pl

Факультет хімії було створено в 1989 році. В його структурі функціонує Кафедра фізичної хімії з 4 відділеннями, 13 кафедр, лабораторія технології оптоволокна, аналітична лабораторія, механічна майстерня, а також бібліотека.

Наукові лабораторії та аудиторії факультету оснащені сучасними науковими приладами, аудіо та відео апаратурою, котрі використовуються до реалізації дидактичних завдань на всіх рівнях навчання, а також для проведення наукових досліджень.

Завдяки проектам зростає дослідницько-інноваційний потенціал факультету, проводиться модернізація та оснащення дидактично-дослідницьких об’єктів, створюється Центр функціональних наноматеріалів – осередок з високим дослідницьким потенціалом в сфері інноваційних наноматеріалів для пріоритетних галузей економіки, чистої енергії та чистого зовнішнього середовища, а також створюється на базі приладів ICT перший у східній Польщі обчислювальний кластер високої потужності.

Факультет хімії реалізує також ряд навчальних та дослідницьких проектів. Ми спеціалізуємось у таких галузях: фізико-хімії, міжфазових межах (міжфазових межах поділу), хроматографічних методах поділу, препаратиці та модифікаціях сорбентів, хімії полімерів, колоїдів, фосфорорганічних сполуках, елементах рідкісних земель, хімічних та радіохімічних аспектах охорони зовнішнього середовища, кінетиці і механізмі електродових реакцій, гетерогенному каталізі, аналізі структури кристалічних тіл, технологіях виробництва оптоволокна, дидактиці хімії, хімічному аналізі біологічних препаратів.

Ми пропонуємо практичне використання дослідницьких тем в економіці та промисловості. Аналітична лабораторія нашого факультету пропонує послуги проведення вимірювань та досліджень, які вимагають спеціалізованої апаратури (www.lab.umcs.lublin.pl). Список досліджень, що пропонують інші одиниці нашого факультету знаходиться на сторінці факультету.

Факультет хімії співпрацює з понад 60 вітчизняними осередками, а також майже 100 закордонними, а також входить до складу міждисциплінарних дослідницьких центрів.


    Слідкуй за УМКС