Конференція III

 

III міжнародна наукова конференція з циклу «Минуле, сьогодення та майбутнє польсько-українських відносин у контексті суб’єктності Центральної Європи», 24 листопада 2021 р.

На запрошення Центру Східної Європи УМКС та Інституту політичних наук і управління УМКС у конференції взяли участь представники як вітчизняних, так і зарубіжних науково-дослідних центрів. Зі вступним словом виступили: проф. Марек Петрась – директор Інституту політичних наук і управління УМКС та проф. Валентин Балюк - директор Центру Східної Європи УМКС.

На конференції заплановано три секції.

Першу секцію «Історико-культурні передумови польсько-українських відносин» модерував проф. Микола Дорошко з Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка. Виступили: проф. Іван Монолатій з Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, проф.  Георгій Касьянов (Інститут політичних наук і управління Університету Марії Кюрі-Склодовської), д-р Андрій Єкатеринчук – кафедра культури та комунікаційних досліджень Університету Марії Кюрі-Склодовської та д-р Анджей Шабацюк з Інституту Центральної Європи в Любліні.

У рамках дискусії доповідачі І секції підняли питання історичних конфліктів між поляками та українцями, які, на думку проф. Г. Касянова, слід розглядати з точки зору ідеологічного конфлікту, а не конфлікту між польським та українським суспільством. Поляки та українці не повинні ототожнювати свою спільну історію з конфліктом і не допускати нав’язування націоналістичного та популістського наративу. Посилаючись на концепцію сірого носорога, проф. І. Монолатий застерігав від ігнорування важливих (історичних) проблем у взаємовідносинах, які можуть призвести до стійкого погіршення взаємовідносин. Він запропонував модель нового відкриття у вирішенні важких питань, у тому числі пов’язаних із складним минулим. У свою чергу, д-р А. Єкатеринчук вказав на позитивні тенденції у зміні негативних стереотипів у відносинах між народами. Він також акцентував увагу присутніх на асиметрії особистого обміну та асиметрії історичної пам’яті між поляками та українцями. Модератор панелі проф. М. Дорошко вказував на необхідність поважати суверенітет історичних наративів обох народів.

У другій секції «Публічна дипломатія та стратегічна комунікація Польщі й України» взяли участь: проф. Микола Ожеван - Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка та Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України, д-р Пйотр Андрусечко, польський журналіст, редактор журналу «Український журнал», д-р Даніель Шеліґовський – Польський інститут міжнародних справ та доц. Віталій Макар – Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Модерував панель проф. Марек Петрась – директор Інституту політичних наук і управління УМКС.

Доповідачі 2-ї панелі торкнулися, зокрема, проблеми взаємних двосторонніх відносин (В. Макар), збільшення динаміки особистого обміну та контактів на міждержавному рівні (П. Андрусечко). Приділялася увага форсуванню тем, пов’язаних з історичною політикою, а також невикористання повного потенціалу польської м’якої сили та культурної дипломатії. Д-р Д. Шеліговський критично оцінив реальний стан стратегічного партнерства між Польщею та Україною, який відрізняється від декларованого статусу взаємовідносин. На думку експерта, не варто переоцінювати можливості сторін і братися за низову роботу для формування такого партнерства. Крім того, слід враховувати зміну поколінь і підтримувати децентралізацію контактів. Проф. М. Ожеван звернув увагу на проблеми комунікації між націями та вказав на необхідність формування культури стратегічного спілкування між правлячими елітами обох країн.

У третій секції «Політичні умови польсько-українських відносин» взяли участь: проф. Володимир Фісанов – завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, проф. Войцех Сокул - кафедра політичних систем і прав людини Університету Марії Кюрі-Склодовської, д-р габ. Маріуш Сенкевич - кафедра державного управління УМКС, проф. Василь Климончук – завідувач кафедри політології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, та проф. Галина Зеленько - Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України. Третю секцію модерував проф. Анатолій Круглашов.

Доповідачі 3-ї секції серед інших торкнулися проблеми асиметрії у взаємовідносинах і мінливого міжнародного порядку. проф. В. Фісанов наголосив на важливості спільних дій щодо протидії загрозам з боку Росії. Польща й Україна мають посилити вплив на формування громадської думки в Росії. Більше того, він закликав продовжити політичну спадщину Єжи Ґедройця. Концепції східної політики Польщі представив проф. В. Сокул, який водночас вказав на підтримку євроінтеграції України з боку більшості польських політичних груп. Доктор габ. М. Сенкевич наголосив на важливості взаємовідносин між органами місцевого самоврядування. У свою чергу проф. В. Климончук та проф. Г. Зеленько позитивно оцінили значущість трансформаційного успіху Польщі для України та вказали на значну підтримку, яку Польща надає Україні на міжнародній арені.

Підбиття підсумків вебінару підвів проф. Валентин Балюк, вказуючи на необхідність для Польщі та України побудови тандему регіональних лідерів у Центральній та Східній Європі.

Конференція проводилася як громадське завдання за фінансування Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках конкурсу «Публічна дипломатія 2021» на основі договору про з Міністерством закордонних справ No BDG-287/2021.