ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 52 12
www.mfi.umcs.lublin.pl

Факультет математики, фізики і інформатики було створено в 1989 р. в результаті поділу тогочасного Факультету математики, фізики і хімії на два окремі факультети. В структурі факультету знаходяться три підрозділи: Інститут математики, Інститут фізики та Інститут інформатики. Факультет виховує спеціалістів, котрим отримані тут теоретичні і практичні знання, забезпечують дуже добру позицію на ринку праці.

Працівники факультету ведуть інтенсивну наукову діяльність в рамках індивідуальних грантів, в тому числі дуже престижних - TEAM i POMOST, а також статутних досліджень. На даний момент факультет має І, найвищу, категорію в класифікації Міністерства вищої освіти Польщі серед інституцій, що проводять дослідження. Інститути факультету організовують ряд загальнопольських та міжнародних конференцій та семінарів з різноманітної тематики, серед них циклічні: Семінари з ядерної фізики ім.Марії і Петра Кюрі, Infinite Particle Systems, а також «Інформатика – дослідження та використання» (конференція IBIZA).

Інститут фізики при підтримці Люблінського відділення Польського фізичного товариства щороку організовує «Презентації з фізики» для учнів та вчителів середньої школи, в котрих бере участь близько 20 000 осіб. В коридорах будинку Інституту створено Люблінський інтерактивний музей фізики.

Інститут математики спільно з Люблінським відділенням польського математичного товариства для учнів середньої школи веде науковий гурток олімпійців, «Симпозіуми для молодих математиків», «Математичні перестрілки», семінари з підготовки до екзамену зрілості і лекції, що популяризують математику в школах.

При факультеті діє також Регіональна люблінська мережева академія CISCO, котра проводить семінари з побудови комп’ютерних мереж, їх програмного забезпечення та моніторингу. Факультет бере участь у програмі Microsoft MSDN Academic Aliance, вона передбачає ліцензію на програмне забезпечення Microsoft для студентів та працівників факультету. В Інституті інформатики розробляються комп’ютерні технології для підтримки лікування вад мовлення. В рамках інституту діє логопедична клініка. Для логопедів організовується післядипломне навчання. У співпраці з Лікарнею Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, Воєводською лікарнею та Центром онкології реалізовується завдання, пов'язані із відтворенням зображення в медицині. Інститут займається також дослідженнями інформатичних технік в навчанні.

В рамках операційної програми розвитку Східної Польщі, операційної програми «Інфраструктура та середовище» та програми розвитку Люблінського воєводства модернізується науково-дидактична інфраструктура факультету.


    Слідкуй за УМКС