Wyróżnienie HR Excellence in Research na UMCS odnowione!

27 marca odnowione zostało wyróżnienie „HR Excellence in Research” dla naszej uczelni. Komisja Europejska przyznaje je instytucjom, które spełniają standardy w zakresie tworzenia dobrych warunków pracy naukowej, w tym prowadzenia przejrzystych procesów rekrutacji.

Odnowienie wyróżnienia to ostatni etap trwającej od września ubiegłego roku oceny Komisji Europejskiej. W 2022 roku złożony został raport z wdrażania strategii HR Excellence in Research na UMCS. 

W dniu 17 marca 2023 roku na UMCS odbyła się wizyta trzech komisarzy unijnych sprawdzających poziom realizacji strategii. W czasie wizyty eksperci spotkali się z Kolegium RektorskimZespołem Monitorującym ds. wdrażania Strategiiprzedstawicielami naukowców oraz zagranicznymi badaczami i doktorantami. 

Tematy poruszane w trakcie spotkań można pogrupować w cztery obszary regulowane przez Europejską Kartę Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych: etyka i profesjonalne podejście; rekrutacja pracowników; warunki pracy; szkolenia i rozwój kariery zawodowej. 

W dniu 27 marca br. UMCS otrzymał formalne potwierdzenie do posługiwania się wyróżnieniem. Jest to konsekwencja 3 lat pracy całego Zespołu Monitorującego ds. wdrażania Strategii HR Excellence in Research. Komisarze sprawdzający poziom wdrożenia strategii zwrócili szczególną uwagę na następujące aspekty:

- stworzenie Welcome Center dla zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników;

- stworzenie przewodnika dla zagranicznych naukowców;

- skoncentrowanie działań na równości, w tym stworzenie Planu Równości Płci;

- dobre praktyki w zakresie propozycji szkoleniowej dla naukowców.

Uniwersytet otrzymał także rekomendacje do planu działań na najbliższe lata, które będą konsekwentnie wdrażane. 

Najbliższa kontrola realizacji strategii odbędzie się za 3 lata.

- "Nadanie wyróżnienia HR Excellence in Research przez Komisję Europejską jest swoistym znakiem jakości danej instytucji. Potwierdza on, że UMCS zapewnia wysokie standardy związane z prowadzeniem transparentnej rekrutacji na wolne stanowiska pracownicze, tworzeniem dobrych warunków pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, a także przeciwdziałaniem dyskryminacji."- przyznaje prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, Prorektor ds. nauki i współptracy międzynarodowej, a także Przewodniczący Zespołu Monitorującego ds. wdrażania strategii HR Excellence in Research. 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat wyróżnienia: 

https://www.umcs.pl/pl/logo-hr.htm

źródło: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,21234,wyroznienie-hr-excellence-in-research-na-umcs-odnowione,129933.chtm

 

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    30 marca 2023