Wykład prof. dr. hab. Macieja M. Sysły - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. dr. hab. Macieja M. Sysły pt. "Filozofia i kultura kształcenia informatycznego".

Odbędzie się on 15 października br. w godzinach od 10:00 do 13:15 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki (sala C 156).

Prof. dr hab. Maciej Marek Sysło (ur. 3 listopada 1945 r. w Tarnowie) jest polskim matematykiem i informatykiem, profesorem nauk matematycznych. Specjalizuje się w teorii grafów, matematyce dyskretnej, algorytmice, optymalizacji oraz dydaktyce informatyki. Od połowy lat 1980 aktywnie uczestniczy w popularyzacji i kształtowaniu powszechnej edukacji informatycznej na wszystkich szczeblach kształcenia, od szkoły podstawowej po uczelnie wyższe. Jest autorem kolejnych podstaw programowych przedmiotów informatycznych dla szkół. Jest ekspertem w Informatics for ALL Coalition (ACM Europe, CEPIS, Informatics Europe). Napisał ponad 150 prac naukowych z zakresu teorii grafów, matematyki dyskretnej, informatyki. Na podstawie wspólnej pracy z zespołem G.W. PEck ma Liczbę Erdösa równą 1. Jest też autorem publikacji dotyczących edukacji informatycznej oraz dydaktyki informatyki.

źródło: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    12 października 2022