Wybrane przedmioty

 • Konstytucyjne aspekty tworzenia prawa
 • Procedury prawodawcze
 • Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej w systemie prawnym RP
 • Stanowienie aktów prawa miejscowego
 • Systematyka wewnętrzna aktu prawnego
 • Technika prawodawcza tworzenia poszczególnych rodzajów aktów normatywnych
 • Zasady techniki prawodawczej – redagowanie przepisów prawnych
 • Akty legislacji wewnętrznej
 • Uzasadnienie projektu aktu prawnego
 • Zasady techniki prawodawczej – redagowanie przepisów prawnych
 • Akty legislacji wewnętrznej
 • Uzasadnienie projektu aktu prawnego