Wybrane przedmioty

 • Konstytucyjne aspekty tworzenia prawa, 16 godzin
 • Procedury prawodawcze, 24 godzin
 • Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej w systemie prawnym RP, 12 godzin
 • Stanowienie aktów prawa miejscowego, 12 godzin
 • Systematyka wewnętrzna aktu prawnego, 14 godzin
 • Technika prawodawcza tworzenia poszczególnych rodzajów aktów normatywnych, 20 godzin
 • Zasady techniki prawodawczej – redagowanie przepisów prawnych, 30 godzin
 • Akty legislacji wewnętrznej, 8 godzin
 • Uzasadnienie projektu aktu prawnego, 8 godzin
 • Zasady techniki prawodawczej – redagowanie przepisów prawnych, 30 godzin
 • Akty legislacji wewnętrznej, 8 godzin
 • Uzasadnienie projektu aktu prawnego, 8 godzin