Informacje ogólne

Czas trwania studiów

2 semestry (198 godzin dydaktycznych)

Termin uruchomienia

semestr zimowy 2017/2018

Cel studiów

Kształcenie na temat procedur prawodawczych oraz z zakresu praktycznej umiejętności sporządzania i opiniowania projektów aktów prawnych

Opłata za studia

Całkowity koszt studiów podyplomowych 3 780 zł

  • opłata wpisowa: 150 zł, związana z postępowaniem o przyjęcie na studia podyplomowe, wnoszona na etapie rekrutacji na studia (najpóźniej w dniu składania dokumentów).
  • opłata za semestr I: 1 800 zł do dnia 5 listopada 2017 r.
  • opłata za semestr II: 1 800 zł do dnia 15 marca 2018 r.
  • opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: 30 zł

Absolwenci UMCS z tytułu posiadania karty absolwenta mogą skorzystać z 10% zniżki na czesne.

Nr konta: 37 1030 1999 2404 3070 0014 6201