Informacje ogólne

Czas trwania studiów

2 semestry (198 godzin dydaktycznych)

Termin uruchomienia

semestr letni 2020/2021 

Cel studiów

Kształcenie na temat procedur prawodawczych oraz z zakresu praktycznej umiejętności sporządzania i opiniowania projektów aktów prawnych.

Forma kształcenia

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej (online) za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. 

Opłata za studia

Całkowity koszt studiów podyplomowych 3 780 zł

  • opłata wpisowa: 150 zł, związana z postępowaniem o przyjęcie na studia podyplomowe, wnoszona na etapie rekrutacji na studia (najpóźniej w dniu składania dokumentów).
  • opłata za semestr I: 1 800 zł 
  • opłata za semestr II: 1 800 zł 
  • opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: 30 zł

Absolwenci UMCS z tytułu posiadania karty absolwenta mogą skorzystać z 10% zniżki na czesne.

Edycja 2020/2021
Numer rachunku: 66 1030 1999 2404 3070 0014 8201