Kontakt

Katedra Prawa Konstytucyjnego
Wydział Prawa i Administracji UMCS
e-mail: studium.legislacji@umcs.pl

Zapisz się online

Informacji udziela:

dr Maciej Berek
e-mail: studium.legislacji@umcs.pl
tel. 501 047 354

 

W sprawie przyjmowania dokumentów informacji udziela:

mgr Irena Nizioł
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 pok. 706 (VII p.)
20-031 Lublin


Tel. (081) 537-51-33
e-mail: studium.legislacji@umcs.pl