Terminy zjazdów

Szanowni Państwo,

Szczegółowy plan z terminami zjazdów realizowanych w ramach edycji III Podyplomowego Studium Legislacji w roku akademickim 2020/2021 zostanie podany w lutym 2021 r. Zajęcia realizowane są w trybie zdalnym (online) w soboty i niedziele.

Pierwsze zajęcia odbędą się na początku marca 2021 r.

Forma realizacji zajęć dydaktycznych:

Część zajęć ma charakter warsztatowy i wiąże się z pracą na komputerze, przy wykorzystaniu edytora tekstu. Słuchacze będą korzystać z własnych urządzeń (laptopów/komputerów stacjonarnych). Do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w formule online wymagany jest dodatkowo dostęp do internetu zapewniający stały kontakt z prowadzącym. Zajęcia będą prowadzone poprzez platformę Microsoft Teams. Każdy słuchacz otrzyma dostęp do platformy e-learningowej.