Źródła niedoceniany fenomen natury | V Konferencja Krenologiczna

W dniach 20 – 22 września w Kazimierzu Dolnym odbędzie się V Konferencja Krenologiczna – „Źródła niedoceniany fenomen natury”, połączona z obchodami 70-lecia badań krenologicznych w UMCS. Organizatorami Konferencji jest Katedra Hydrologii i Klimatologii Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS w Lublinie oraz Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Jego Magnificencja Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Fot. K. Stępniewski


Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS od 70 lat prowadzi badania źródeł Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Gromadzone są dane dotyczące wydajności źródeł oraz właściwości fizyczno-chemicznych wód w nich wypływających. Podobne badania prowadzone są w innych ośrodkach naukowych w Polsce. Wymiana doświadczeń i wyników badań z zakresu krenologii jest istotna z punktu widzenia wykorzystania zasobów źródlanych  w zaopatrzeniu w wodę. Poruszane podczas konferencji zagadnienia będą dotyczyły m.in. uwarunkowań hydrogeologicznych funkcjonowania źródeł i ich roli w zasilaniu wód rzecznych, zasobów wód źródlanych i ich wykorzystania. Podjęta zostanie także tematyka jakości wód oraz źródeł jako obiektów badań antropopresji. Pozostałe zagadnienia obejmują następującą problematykę: bioróżnorodność miejsc wypływu wód podziemnych, środowiskowe, krajobrazowe, kulturowe i edukacyjne funkcje źródeł oraz ich monitoring, zagrożenia i problemy ochrony. Uzupełnieniem dyskusji z sesji tematycznych konferencji będzie sesja terenowa, podczas której uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć wybrane źródła zachodniej części Wyżyny Lubelskiej i sposoby ich zagospodarowania.

Szczegółowe informacje o konferencji: https://www.umcs.pl/pl/v-konferencja-krenologiczna,25522.htm


Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z pierwszego dnia V Konferencji Krenologicznej przygotowanej przez zespół Panoramy Lubelskiej (TVP3 Lublin). Instytut nasz jest głównym organizatorem tej konferencji naukowej pod hasłem "Źródła – niedoceniany fenomen natury", która stanowi jubileusz 70-lecia badań źródeł w UMCS. Trzydniowa konferencja odbywa się od wczoraj w Kazimierzu Dolnym.

Link do Panoramy Lubelskiej - początek relacji od 7:00


źródło: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

 

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    19 września 2023