Nominacja profesorska dla dr. hab. Waldemara Kociuby

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 4 lipca br. dr. hab. Waldemarowi Kociubie, prof. UMCS nadano tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku.

Prof. dr hab. Waldemar Kociuba z wykształcenia jest geografem, zajmującym się badaniami geomorfologicznymi obszarów polarnych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim współczesnego rozwoju dolin rzecznych oraz oceny geomorfologicznej odpowiedzi środowiska na postępujące zmiany klimatyczne i zdarzenia hydro-meteorologiczne o ponadprzeciętnym przebiegu. Z UMCS związany jest od ponad 30 lat, obecnie zatrudniony jest w naszym Instytucie w Katedrze Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji.

GRATULUJEMY!

źródło: Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    22 lipca 2022