Finał VI edycji warsztatów europejskich dla województwa lubelskiego

Projekt pt. W odpowiedzialności za przyszłość. Młodzież wobec zmian klimatu realizowany we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym KE w Polsce (na podstawie zamówienia nr 155/2021/SI2.861495) oraz Europe Direct Lublin jest elementem wzmacniającym edukację obywatelską na temat integracji europejskiej.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w finale VI edycji warsztatów europejskich realizowanych przez Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Warsztaty skierowane są do społeczeństwa obywatelskiego województwa lubelskiego, w tym przede wszystkim uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i administracji lokalnej. Ich celem jest zachęcenie młodych Polaków do pogłębienia wiedzy z zakresu integracji europejskiej oraz rozumienia znaczenia roli UE jako światowego lidera w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Miejsce wydarzenia:
Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS/
CDE UMCS,
aula A. 1.16, ul. Głęboka 45, Lublin.

Termin:
7 listopada 2022 r., godz. 12.00-14.00;

Scenariusz przebiegu finału: (ok. 100-120 minut), max 120 osób (uczniów; studentów).


PROGRAM


1. Przywitanie uczestników – dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak – koordynator projektu (kierownik CDE UMCS; członek Team Europe; pracownik INoPiA)

 • Krótkie podsumowanie dotychczas zrealizowanych warsztatów w głównych miastach województwa lubelskiego (Chełmie, Zamościu, Puławach, Lublinie oraz Świdniku)
 • Ogólny zarys wszystkich wytycznych Urszuli von der Leyen przedstawiony w dokumencie pt. „Mój program dla Europy” na 2019-2024
 • Przedstawienie scenariusza przebiegu finału warsztatów europejskich

 Czas trwania: 10 minut


2. Wykład Profesora Marka Pietrasia (Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, uczestnika merytorycznego projektu) pt.  Europejski Zielony Ład jako przejaw realizacji koncepcji sustainable development.

 • Możliwość zadawania pytań w zakresie tematu wystąpienia

Czas trwania: 15 minut


3. Wykład Ambasadora Marka Prawdy (Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w latach 2016-2021; byłego Ambasadora Polski w Niemczech i Szwecji) pt. Zielony Ład – europejska odpowiedź na nowe czasy.

 • Możliwość zadawania pytań w zakresie tematu wystąpienia

Czas trwania: 15 minut


4. Spotkanie z doktorantką w INoPiA Panią Liliią Hrytsai, członkinią Młodzieżowej Rady Klimatycznej i Jej wykład pt. Młodzieżowa Rada Klimatyczna jako organ doradczy przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska RP - proces rekrutacyjny, działalność Rady oraz sukcesy I kadencji (2020-2022).


5. Zakończenie

 • Podziękowania dla Dyrekcji i Nauczycieli
 • Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w warsztatach.

 Czas trwania: 10 minut


Zasady zgłoszenia: w przypadku szkół do udziału w warsztatach grupę (klasę) zgłasza nauczyciel na adres: katarzyna.stachurska-szczesiak@mail.umcs.pl

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 25.10.2022 r. do 3.11.2022 r. na stronie:

* https://www.umcs.pl/pl/warsztaty-europejskie-2022,23615.htm


Partner:

źródło: Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

  Wszystkie aktualności

  Data dodania
  19 października 2022