Warsztaty Europejskie 2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w 6 edycji warsztatów europejskich realizowanych przez Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – UMCS we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji w Lublinie. Warsztaty skierowane są do społeczeństwa obywatelskiego województwa lubelskiego, w tym przede wszystkim uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i administracji lokalnej. Ich celem jest zachęcenie młodych Polaków do pogłębienia wiedzy z zakresu integracji europejskiej oraz rozumienia znaczenia roli UE jako światowego lidera w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Projekt pt. W odpowiedzialności za przyszłość. Młodzież wobec zmian klimatu  realizowany we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym KE w Polsce (na podstawie zamówienia nr 155/2021/SI2.861495) oraz Europe Direct Lublin jest elementem wzmacniającym edukację obywatelską w okresie pandemii COVID-19.

Głównymi założeniami planowanego wydarzenia (w formie hybrydowej) są:

  • Po pierwsze, analiza założeń Europejskiego Zielonego Ładu, z akcentem na problem zmian klimatu w Europie i państwach z nią sąsiadujących;
  • Po drugie, analiza katalogu globalnych zmian klimatu oraz ich przyczyn z uwzględnieniem wielowymiarowego charakteru czynników je powodujących;
  • Po trzecie, wskazanie realnych, innowacyjnych rozwiązań na poziomie państw i całej UE w zakresie eliminacji negatywnych skutków globalnych zmian klimatu;
  • Po czwarte, wdrożenie mechanizmów promujących świadomość ekologiczną, działalność proekologiczną na poziomie społeczności lokalnych;
  • Po piąte, wzrost wiedzy na temat działań KE i możliwości aktywności młodzieży w kontekście – Europejskiego Roku Młodzieży, jakim jest rok 2022.

Realizacja projektu: styczeń-listopad 2022 r.

Zasady zgłoszenia: w przypadku szkół do udziału w warsztatach grupę (klasę) zgłasza nauczyciel (max 30 osób) na adres: katarzyna.stachurska-szczesiak@mail.umcs.pl

Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS

Koordynator projektu
Dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak


Finał warsztatów europejskich 2022 pt. W odpowiedzialności za przyszłość. Młodzież wobec zmian klimatu

Trenerzy: prof. M. Pietraś; dr hab. K. Stachurska-Szczesiak

Gość: Ambasador Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w latach 2016-2021

Miejsce: Lublin, INoPiA/WPiDz UMCS; ul Głęboka 45

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie

Zapisy - od 25.10. do 03.11.2022 r.:

Dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie:

Zapisy - od 28.10. do 04.11.2022 r.:


Warsztat: Unia jako lider w przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Trenerka: dr Kinga Smoleń
Miejsce: Zamość (forma stacjonarna), I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej
Termin: 25.10.2022 r.

Zapisy - do 24.10.2022 r.:


Warsztat: Innowacyjne źródła energii

Trenerka: dr Justyna Kięczkowska
Miejsce: Lublin (forma stacjonarna; dla 1 i 2 grupy), Prywatne Liceum im. Mieszka I w Lublinie


Warsztat: Młodzież wobec zmian klimatycznych w Europie

Trenerka: dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS
Miejsce: Puławy (forma stacjonarna), II Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
Termin: 7 czerwca 2022 r.


Warsztat: Innowacyjne źródła energii

Trenerka: dr Justyna Kięczkowska
Miejsce: Hrubieszów (forma stacjonarna), Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie
Termin: 24 maja 2022 r.

Warsztat: Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego

Trenerka: dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
Miejsce: Hrubieszów (forma stacjonarna), Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie
Termin: 24 maja 2022 r.


Warsztat: Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego

Trenerka: dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
Miejsce: Chełm (forma stacjonarna), IV Liceum Ogólnokształcące im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie
Termin: 27 maja 2022 r.

Warsztat: Innowacyjne źródła energii

Trenerka: dr Justyna Kięczkowska
Miejsce: Chełm (forma stacjonarna), IV Liceum Ogólnokształcące im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie
Termin: 27 maja 2022 r.

Warsztat: Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego

Trenerka: dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
Miejsce: Lublin (forma stacjonarna), V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
Termin: 13 maja 2022 r.


Warsztat: Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego

Trenerka: dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
Miejsce: Świdnik (forma stacjonarna; dla 1 i 2 grupy), Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku
Termin: 10 maja 2022 r.


Warsztat: Innowacyjne źródła energii

Trenerka: dr Justyna Kięczkowska
Miejsce: Świdnik (forma stacjonarna; dla 1 i 2 grupy), Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku
Termin: 10 maja 2022 r.

Warsztat: Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego

Trenerka: dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
Miejsce: Lublin (forma stacjonarna; dla 1 grupy), VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie
Termin: 22 kwietnia 2022 r.

Zapisy: od 21.04.2022 r. do 22.04.2022 r.


Warsztat: Innowacyjne źródła energii

Trenerka: dr Justyna Kięczkowska
Miejsce: Lublin (forma stacjonarna; dla 1 grupy), VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie
Termin: 22 kwietnia 2022 r.

Zapisy: od 21.04.2022 r. do 22.04.2022 r.

Warsztat: Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego

Trenerka: dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
Miejsce: Świdnik (forma stacjonarna; dla 1 grupy), I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego (Świdnik)
Termin: 29 marca 2022 r.

Zapisy: od 21.03.2022 r. do 28.03.2022 r.


Warsztat: Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego

Trenerka: dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
Miejsce: Lublin (forma stacjonarna; dla 1 grupy), Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
Termin: 30 marca 2022 r.
Zapisy: od 21.03.2022 r. do 28.03.2022 r.


Warsztat: Innowacyjne źródła energii

Trenerka: dr Justyna Kięczkowska
Miejsce: Lublin (forma stacjonarna; dla 1 grupy), Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
Termin: 30 marca 2022 r.
Zapisy: od 21.03.2022 r. do 28.03.2022 r.


Warsztat: Unia Europejska jako lider w przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Trenerki: dr hab. Moniak Kowalska; dr Kinga Smoleń
Miejsce: Zamość (forma online; dla 2 grup), II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Zamościu
Termin: 30 marca 2022 r.
Zapisy: od 21.03.2022 r. do 25.03.2022 r.


Warsztat: Młodzież wobec zmian klimatycznych w Europie

Trenerka: dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS
Miejsce: Puławy (forma online; dla 2 grup), II Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
Termin: 17 marca 2022 r.
Zapisy: od 8.03.2022 r. do 17.03.2022 r.