Artykuł dr Olgi Kielak (Instytut Filologii Polskiej) w prestiżowym czasopiśmie

Miło nam poinformować, że w najnowszym numerze czasopisma „Folklore” (100 pkt) ukazał się artykuł pt. The symbolism of domestic animals in Polish erotic folk lyrics autorstwa dr Olgi Kielak (Instytut Filologii Polskiej UMCS).

„Folklore” jest prestiżowym międzynarodowym periodykiem publikującym badania dotyczące zagadnień związanych z kulturą wernakularną, w tym, m.in. z tradycyjną muzyką, językiem oraz religią, wydawanym przez renomowane brytyjskie wydawnictwo naukowe Taylor & Francis.

We wspomnianym artykule dr Olga Kielak analizuje teksty XIX- i XX-wiecznych polskich ludowych pieśni miłosnych zawierające nazwy zwierząt i rekonstruuje utrwaloną w polskich erotykach symbolikę wybranych zwierząt domowych.

Choć w polskiej refleksji lingwistycznej obecna w języku pieśniowym seksualna symbolika zwierząt była przedmiotem opisu (Bartmiński 1974; Wężowicz-Ziółkowska (1991; Prorok 2014; Niebrzegowska-Bartmińska 2019), artykuł dr Olgi Kielak zbiera i porządkuje ustalenia przywołanych badaczy, uzupełnia też „pakiet” wypracowanych motywów symbolicznych o nowe propozycje.

Korzystając z propozycji odczytania treści symbolicznych prof. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, dr Olga Kielak pokazuje, że w ludowych pieśniach akt miłosny wyobrażają codzienne czynności, składające się na hodowlę zwierząt domowych: (1) pasienie zwierząt, (2) karmienie i pojenie zwierząt, (3) wprowadzanie zwierząt do stajenki, (4) dojenie zwierząt oraz (5) orka zwierzętami. W oparciu o analizowany materiał pieśniowy autorka udowadnia, że w pieśniach o miłości mówi się za pomocą metafor bazujących na zachowaniu zwierząt – wobec roślin, zwierząt i ludzi; akt płciowy wyobrażają symboliczne obrazy: (6) niszczenia roślin przez zwierzęta, (7) agresywnego zachowania zwierząt (bodzenia, kopania), czy (8) relacji drapieżnika i ofiary, która jest w istocie dosłowną konsumpcją związku. W ludowych obscenach o akcie płciowym i gotowości do inicjacji mówi się również sięgając po metaforę (9) zwierzęcego włosia jako owłosienie łonowego.

Adres bibliograficzny:
Olga Kielak, The symbolism of domestic animals in Polish erotic folk lyrics, tłum. R. Augustyn, „Folklore” 2022, v. 133/2, s. 158-179. doi: https://doi.org/10.1080/0015587X.2021.1981679

Gratulujemy!

źródło: Wydział Filologiczny UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    13 czerwca 2022