„Prawne aspekty ochrony zdrowia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta w kontekście współczesnych wyzwań” - ogólnopolska konferencja naukowa

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UMCS zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Prawne aspekty ochrony zdrowia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta w kontekście współczesnych wyzwań”. Konferencja odbędzie się 16 grudnia 2022 r. w formule zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

Program konferencji oraz linki do poszczególnych sesji w MS Teams dostępne są na stronie internetowej Konferencji: link.

źródło:Wydział Prawa i Administracji UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    13 grudnia 2022