Kontakt

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin 
(dopisek: WSPÓŁCZESNE MEDIA)

e-mail: wspolczesnemedia@umcs.pl