Monografie

Dotychczas w serii „Współczesne media” ukazały się następujące tytuły:

Współczesne media. Status - Aksjologia - Funkcjonowanie, t. 1-2

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2009

Współczesne media. Wolne media?, t. 1-3

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2010

Współczesne media. Kryzys w mediach, t. 1-2

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2012

Współczesne media. Język mediów

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2013

Współczesne media. Wartości w mediach, t. 1-2

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2014

Współczesne media. Medialny obraz świata, t. 1-2

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2015

Współczesne media. Media informacyjne, t. 1-2

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2016

Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 1-2

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2017

Współczesne media. Media multimodalne, t. 1-2

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2018

Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, t. 1-2

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2019

Współczesne media. Przemoc w mediach, t. 1-2

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2020