Informacje dla autorów

ZASADY REDAKCYJNE

I Zasady ogólne

 1. Artykuły prosimy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres wspolczesnemedia@umcs.pl jako załącznik do wiadomości. Tekst w formacie MS Word. Wykresy, fotografie itp. - w JPG, w rozdzielczości 300 dpi.
 2. Maksymalna objętość artykułu (z przypisami i bibliografią) - 1 arkusz wydawniczy, czyli 40 000 znaków ze spacjami.

II Redakcja i formatowanie tekstu

 1. Formatowanie tekstu: czcionka Times New Roman, 12 pkt; interlinia 1,5; marginesy normalne (wszystkie 2,5 cm); wcięcie akapitowe 1 cm.
 2. Na początku artykułu: boldem (14 pkt) imię i nazwisko Autorki/Autora oraz afiliacja.
 3. Tytuł artykułu (czcionka 14) i śródtytuły (czcionka 12) – wyśrodkowane – zapisujemy boldem.
 4. Po tekście głównym - bibliografia, spis źródeł, rozwiązania skrótów itp.
 5. Przypisy bibliograficzne na dole strony, łacińskie.
 6. W cudzysłowie podajemy tytuły czasopism oraz cytaty do 2 linii. Cytaty powyżej 2 linii wyodrębniamy z tekstu odstępami nad i pod cytatem i zapisujemy czcionką 10 pkt.
 7. Tłumaczenia cytatów obcojęzycznych można umieszczać w tekście (wtedy wersja oryginalna w przypisie) lub w przypisie (wtedy wersja oryginalna w tekście).
 8. Kursywą wyodrębniamy wszystkie omawiane wyrazy, zwroty i zdania, również tytuły książek i artykułów oraz zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst.
 9. Znaczenie omawianych wyrazów podajemy w pojedynczych cudzysłowach, w tzw. łapkach ‘ ’.

III Bibliografia

Prosimy o dołączenie bibliografii zawierającej wyłącznie teksty cytowane lub przywoływane:

 • monografia, np.:
  Wojtak M., Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • praca zbiorowa, np.:
  Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • artykuł w czasopiśmie, np.:
  Wojtak M., Homilia jako wartość – wartość homilii – homiletyczne wartościowanie, „Ethos” 2012, nr 1-2.
 • artykuł w książce, np.:
  Bauer Z., Wywiad. Gatunek i metoda, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Kraków 2008.