Webinarium dla nauczycieli Szkół Partnerskich UMCS nt. zarządzania stresem

18 listopada 2021 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizował webinarium dla ponad czterdziestu nauczycieli Szkół Partnerskich pt. "Zarządzanie stresem". Szkolenie poprowadziła mgr Magdalena Bis, psycholożka, psychoterapeutka, Koordynatorka Biura Rozwoju Kompetencji UMCS. Webinarium "Zarządzanie stresem" jest elementem oferty współpracy UMCS-u ze Szkołami Partnerskimi, przygotowywanej zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

Od ponad 13 lat UMCS realizuje autorski program współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi. W ramach porozumienia Szkoły Partnerskie UMCS mogą korzystać z bezpłatnej opieki merytorycznej, organizacyjnej, możliwości udziału w specjalnie przygotowanych wykładach, pokazach, warsztatach oraz spotkaniach naukowych.

Aktualna oferta współpracy obejmuje ponad 200 propozycji webinariów i szkoleń, skierowanych zarówno do uczniów, jak i nauczycieli.

Jedną z ww. inicjatyw było zorganizowane 18 listopada 2021 r. webinarium dla ponad czterdziestu nauczycieli pt. "Zarządzanie stresem". Szkolenie poprowadziła mgr Magdalena Bis, psycholożka, psychoterapeutka, coach, Koordynatorka Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.

Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in. fizjologii stresu, zarządzania emocjami czy psychologicznego podłoża stresu.

Wydarzenie powstało z inicjatywy Biura Promocji i Popularyzacji Nauki oraz Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.

Fot. Kalhh/Pixabay

    Aktualności

    Data dodania
    19 listopada 2021