Ważne informacje

Ważne terminy

Termin konferencji: 5 grudnia 2014 r. (piątek)

Termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów do 21 listopada 2014 r. (piątek)

Nadsyłanie artykułów do 28 lutego 2015 r.

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. i zawiera materiały konferencyjne, poczęstunek podczas dwóch dni konferencji (lunch i przerwy kawowe), publikację w języku angielskim (w tym opracowanie i recenzję).

Dla uczestników nie wygłaszających referatu oraz doktorantów opłata konferencji wynosi 300 zł i obejmuje materiały konferencyjne, poczęstunek podczas dwóch dni konferencji (lunch i przerwy kawowe).

Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów ani podróży. Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 21 listopada 2014 r. na numer konta: 73 1140 1094 0000 2905 1600 1137
Tytuł wpłaty: Ryzyko - SM_imię _nazwisko

Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego prosimy pamiętać o wpisaniu danych potrzebnych do wystawienia faktury.

JĘZYK KONFERENCJI: polski

PUBLIKACJA

Zaakceptowane i poddane recenzjom artykuły zostaną opublikowane w Tece Komisji Oddziału Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie.

Nadsyłanie artykułów w języku angielskim do dnia 28 lutego 2015 r.

Wymagania techniczne:

Załączniki: wskazówki dla autorów i przykładowy tekst
Informacje można znaleźć również na http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Pol.html

Baza hotelowa w Lublinie:

Campanile Lublin
Hotel Victoria
Locomotiva
Hotel Europa
Pozostałe hotele

Miejsce Konferencji

Lublin, budynek Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Litewski 3