Dr Anna Moraczewska
Wydział Politologii UMCS
Pl. Litewski 3
20-080 Lublin
tel. 81 537 60 28
email: anna.moraczewska@poczta.umcs.lublin.pl