PROGRAM KONFERENCJI

13.00 Rozpoczęcie konferencji
   
13.15 - 13.45

 I Referaty: 

  • Metodologia badań nad ryzykiem - Tadeusz T. Kaczmarek SGH Warszawa
  • Multidyscyplinarny aspekt badań nad bezpieczeństwem i ryzykiem - Piotr Sienkiewicz AON Warszawa
  Przerwa kawowa
   
14.00 - 16.00

 II Wystąpienia: 

  • Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach zagrożenia zdrowia - Dariusz Kondrakiewicz UMCS Lublin
  • Zarządzanie ryzykiem organizmów genetycznie zmodyfikowanych - Monika Szkarłat UMCS Lublin
  • Ryzyko w Arktyce: źródła, wymiary i konsekwencje - Michał Łuszczuk UJK Toruń
  • Rola państw Bałkanów Zachodnich w systemie zarządzania bezpieczeństwem granic zewnętrznych Unii Europejskiej - Ewelina Targosz UMCS Lublin
  • Konflikt ukraiński – wyzwania decyzyjne dla NATO - Jakub Olchowski UMCS Lublin
  • Zastosowanie kategorii ryzyka w badaniach stosunków międzynarodowych - Anna Moraczewska UMCS Lublin
  III Dyskusja
   
16.45

Lunch 

   
Miejsce konferencji sala Rady Wydziału Politologii nr 115, język konferencji: polski