Ważne informacje

Opłata konferencyjna

Wysokość opłaty konferencyjnej: 350 zł; doktoranci – 200 zł.

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: posiłki podczas trwania konferencji (w tym uroczysta kolacja w dniu 14 września) oraz publikację (pozytywnie zrecenzowanych) tekstów.

Opłatę należy wpłacić do dnia 15 lipca 2017 r. na adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Nr konta: 73 1140 1094 0000 2905 1600 1137 w: mBank SA O/Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin; z dopiskiem: polityka migracyjna. W przypadku przelewu instytucjonalnego należy także podać imię i nazwisko Uczestnika.

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przysyłać do dnia 15 czerwca 2017 r. na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres: politykamigracyjna@umcs.pl.

Informacja o akceptacji zgłoszenia zostanie przesłana do dnia 30 czerwca 2017 r.

Miejsce konferencji

Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3, Lublin

Noclegi

Zainteresowanym noclegiem, ze względu na dogodną lokalizację i wynegocjowane zniżki dla uczestników konferencji (oferta aktualna do 15 lipca), organizatorzy sugerują skorzystanie z niżej wymienionych hoteli w Lublinie:

Hotel Campanile
ul. Lubomelska 14-16, Lublin
e-mail: lublin@campanile.com
tel. (81) 531 84 00
www.campanile.com/pl/hotels/campanile-lublin

Hotel PZM
ul. B. Prusa 8, Lublin
e-mail: rezerwacja.lublin@pzm.pl
tel. (81) 533 43 72
www.hotelpzm.pl/lublin

Mapa: