Deklaracja uczestnictwa

Plik do pobrania:

 

 

Wzór:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
Polityka migracyjna w obliczy współczesnych wyzwań:
teoria i  praktyka
14-15  września 2017 – Lublin

Prosimy przesłać do 15. 06. 2017 na adres: politykamigracyjna@umcs.pl

Imię i nazwisko:
Tytuł/stopnień naukowy:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Instytucja/afiliacja:

Temat/tytuł wystąpienia:
Numer i tytuł wybranej sesji (lub wpisać „inne”):
Streszczenie/abstrakt: (ok. 1 000 znaków)

Udział w warsztatach metodologicznych (adresowanych do doktorantów): TAK / NIE (proszę zaznaczyć jedną z opcji)
Posiłki wegetariańskie: TAK / NIE
Adres do korespondencji:

Proszę o wystawienie faktury za udział w konferencji:  TAK / NIE (proszę zaznaczyć jedną z opcji)
Nazwa instytucji:
Adres:
NIP: