Komitet organizacyjny

  • Prof. dr hab. Marek Okólski (OBM UW, KBnM PAN, Uczelnia Łazarskiego)
  • Prof. dr hab. Henryk Chałupczak (UMCS, KBnM PAN)
  • Dr hab. Paweł Kaczmarczyk (OBM UW, KBnM PAN)
  • Dr Tomasz Browarek (UMCS)
  • Dr Magdalena Lesińska (OBM UW, KBnM PAN)
  • Dr Ewa Pogorzała (PWSZ Zamość)