O konferencji

Ogólnopolska VI Konferencja Migracyjna
Komitetu Badań nad Migracjami PAN

Lublin, 14-15  września 2017 roku

Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań:
teoria i praktyka

Organizatorzy:

Tematyka konferencji:

Doroczna konferencja organizowana przez Komitet Badań nad Migracjami PAN jest największym i najbardziej prestiżowym wydarzeniem naukowym w środowisku polskich badaczy migracji. Co roku bierze w niej udział ponad 100 uczestników reprezentujących najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce i Europie. Konferencje te, obecna jest szóstą z kolei,  mają na celu nie tylko prezentację stanu badań migracyjnych ale także integrację interdyscyplinarnego środowiska badaczy migracji. Szczególnie ważny dla organizatorów jest udział w konferencji młodych badaczy, dla których jest to niepowtarzalna okazja zaprezentowania wyników swoich badań, m.in. dla doktorantów przewidziana jest specjalna sesja metodologiczna.  

W tym roku tematem przewodnim konferencji będzie współczesna polityka migracyjna, obejmująca trzy podstawowe sfery: politykę emigracyjną, imigracyjną i politykę wobec diaspory, w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym. Do aktywnego udziału w konferencji zapraszamy badaczy i naukowców aktywnych w badaniach migracyjnych z ośrodków polskich i zagranicznych,  a także  przedstawicieli instytucji państwowych i organizacji pozarządowych zaangażowanych w problematykę migracyjną.

Referaty przedstawione podczas konferencji będą zgłoszone do publikacji w najważniejszych czasopismach tematycznych: Studiach Migracyjnych – Przeglądzie Polonijnym oraz CEEMR Central and Eastern European Migration Review. Planowana jest także recenzowana monografia o charakterze zbiorowym.