Aktualności

Aktualności

STUDENT Stypendium Leopolda Ungera dla młodych dziennikarzy
30.04.2020

Stypendium Leopolda Ungera dla młodych dziennikarzy

Trwa nabór wniosków w VIII edycji Stypendium im. Leopolda Ungera. Stypendium jest przeznaczone dla młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa – studentów wszystkich kierunków i stopni kształcenia. więcej
STUDENT Projekt „Nauczyciel na miarę XXI wieku”
24.04.2020

Projekt „Nauczyciel na miarę XXI wieku”

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Nauczyciel na miarę XXI wieku”, przeznaczonym dla studentów/-ek kierunków o specjalności nauczycielskiej z Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie. więcej
STUDENT Program stypendialny L’Oréal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”
09.04.2020

Program stypendialny L’Oréal-UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”

Do 30 kwietnia 2020 r. kobiety prowadzące innowacyjne badania z zakresu nauk o życiu już po raz 20. mogą wziąć udział w jednym z najbardziej rozpoznawalnych konkursów naukowych w Polsce. Nagrodą są roczne stypendia. Sukcesy dotychczasowych 99... więcej
STUDENT Zarządzenie Rektora UMCS w sprawie kształcenia zdalnego
07.04.2020

Zarządzenie Rektora UMCS w sprawie kształcenia zdalnego

ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji programów studiów, programów kształcenia doktorantów oraz programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia z... więcej
STUDENT Harmonogram wnioskowania o świadczenia socjalne...
01.04.2020

Harmonogram wnioskowania o świadczenia socjalne obowiązujący od 1 kwietnia do odwołania w związku z sytuacją epidemiczną

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wnioskowania o świadczenia dla studentów i doktorantów w systemie USOSweb (stypendium socjalne/stypendium socjalne ze zwiększeniem, stypendium dla osób niepełnosprawnych/zapomoga). Przedstawiony harmonogram... więcej
1