Harmonogram wnioskowania o świadczenia socjalne obowiązujący od 1 kwietnia do odwołania w związku z sytuacją epidemiczną

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wnioskowania o świadczenia dla studentów i doktorantów w systemie USOSweb (stypendium socjalne/stypendium socjalne ze zwiększeniem, stypendium dla osób niepełnosprawnych/zapomoga). Przedstawiony harmonogram obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r. (od godz. 14:00) do odwołania, jednak nie krócej niż do 22 kwietnia.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową lub materialną, które są niezbędne do złożenia wniosku, należy dołączyć do wniosku wygenerowanego przez USOSweb wyłącznie w formacie PDF, bez dostarczania ich w wersji papierowej do dziekanatu! Prosimy o zapoznanie się z przygotowanymi instrukcjami.

Niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie https://www.umcs.pl/pl/stypendia-o-charakterze-socjalnym,13236.htm

Studencie, zostań w domu!

Osoby, które otrzymały już stypendium w wyniku wnioskowania w poprzednich miesiącach, nie są zobowiązane do ponownego wnioskowania w związku ze zmianą sposobu wnioskowania! Opublikowany harmonogram z dnia 30 marca 2020 r., obowiązujący od dnia 1 kwietnia, jest skierowany do osób, które chcą ubiegać się o stypendium socjalne po raz pierwszy w roku akademickim 2019/2020, bo ich sytuacja materialna uległa zmianie lub wcześniej z innych względów tego nie zrobiły. Harmonogram z dnia 30 marca i obowiązujący od 1 kwietnia dotyczy również osób, które otrzymały decyzję o przyznaniu stypendium, ale zgodnie z Regulaminem są zobowiązane do zgłoszenia zmiany w dochodach swoich lub członków swojej rodziny (utrata, uzyskanie), więc aktualizują oświadczenie o dochodach.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    1 kwietnia 2020