Udostępnianie ekranu podczas spotkania

Gdy odbywasz spotkanie w zespole lub czatujesz z jedną bądź kilkoma osobami możesz skorzystać w opcji udostępnianai zawartości.

Zalecane jest udostępnianie prezentacji Power Point za pomocą plików wgrywanych wcześniej do usługi OneDrive. Dostęp do przechowywanych plików OneDrive ma tylko właściciel przekazanych plików. Plik wgrany z komputera zapisuje się w karcie Pliki i jest dostępny do modyfikowania oraz pobierania dla innych użytkowników zespołu.

Poniżej znajduje się instrukcjęa udostępniania zawartości, przekazywania plików do usługi OneDrive oraz udostępniania prezentacji podczas trwającego spodtkania za pomocą usługi OneDrive.