Tworzenie kanału

W aplikacji Microsoft Teams zespoły są grupami osób zgromadzonymi do wykonania pracy, projektów lub mających wspólne zainteresowania.

W aplikacji Teams istnieją dwa typy kanałów — standardowe (dostępne i widoczne dla każdego) oraz prywatne (priorytetowe, prywatne konwersacje z określoną grupą odbiorców). Każdy kanał dotyczy określonego tematu, np. „Wydarzenia dotyczące zespołu”, nazwa działu lub rozrywka. Kanały to miejsce, gdzie są prowadzone spotkania, odbywają się konwersacje i praca nad plikami.

Karty w górnej części każdego kanału są połączone z ulubionymi plikami, aplikacjami i usługami.

Zalecamy tworzenie kanałów prywatnych dla określonej grupy odbiorców.