Panel kontroli spotkania

  1. Tym przyciskiem otworzysz swoją listę uczestników, gdzie możesz pobierać listy obecności ---> listy obecności na zajęciaciach.
  2. Przycisk otwiera z prawej strony okna konwersację, na której możesz wysyłac pliki lub wiadomości.
  3. To przycisk, który rozwija listę interakcji. Jeżeli wybierzesz podniesioną dłoń to będzie sygnał dla organizatora spotkania, że chciałbyś zabrać głos podczas rozmowy.
  4. Tu możesz utworzyć osobne pokoje do pracy ---> Dzielenie studentów podczas spotkania na grupy.
  5. Tym przyciskiem rozwiniesz listę z dodatkowymi ustawieniami, m.in. znajdziesz tam dostęp do opcji spotkania. Pamiętaj, że dzięki opcjom spotkania możesz ograniczyć możlikwość udostępniania oraz nagrywania spotkania ---> Ograniczanie nagrywania spotkania.
  6. Tu wyłączysz/włączysz własną kamerę.
  7. Tu wyłączysz/włączysz własny mikrofon.
  8. Przycisk rozwija poniżej ekranu opcje udostępniania ---> Udostępnianie ekranu podczas spotkania.
  9. Tym przyciskiem opuszczasz spotkanie.
  10. Tu możesz zamknąć spotkanie definitywnie dla wszystkich uczestników jeżeli jesteś jego organizatorem.