Terminy

 30 kwietnia 2023 r. nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa, zarysów treści referatów i posterów (do 1000 znaków ze spacjami)
        30 maja 2023 r. akceptacja referatów i posterów

  30 czerwca 2023 r. rejestracja i wpłaty

  30 czerwca 2023 r. nadsyłanie rozszerzonych streszczeń referatów camera-ready (do 2000 znaków ze spacjami)