Komitet naukowy

dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS – przewodnicząca  
dr Jolanta Korycka-Skorupa (UW) – z-ca przewodniczącej 
dr hab. Marek Baranowski, em. prof. IGiK (OK PTG) 
prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka (WAT) 
prof. dr hab. Beata Medyńska-Gulij (UAM)
prof. dr hab. Vít Voženílek (UMCS)
dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr
dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK
dr hab. Dariusz Dukaczewski, prof. IGiK
dr hab. Paweł Cebrykow (UMCS)
dr inż. Stanisław Szombara (AGH)
dr Mirosław Krukowski (UMCS)
dr Krzysztof Kałamucki (UMCS)
dr Jakub Kuna (UMCS)
dr Mateusz Zawadzki (UMCS)