Organizatorzy

Katedra Geomatyki i Kartografii 
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej link
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego link

Nadleśnictwo Janów Lubelski link


Komitet organizacyjny 

dr hab. Paweł Cebrykow (UMCS) - przewodniczący
dr Jerzy Siwek (PTG) - skarbnik
dr hab. Beata Konopska (UMCS)
dr hab. Wioletta Kałamucka (UMCS)
dr Krzysztof Kałamucki (UMCS)
dr Mirosław Krukowski (UMCS)
dr Jakub Kuna (UMCS) - sekretarz
dr Mateusz Zawadzki (UMCS)
Waldemar Kuśmierczyk (Nadleśnictwo Janów Lubelski)
Bartłomiej Kosiarski (Nadleśnictwo Janów Lubelski)
mgr Marta Jóźwik (UMCS) - sekretarz
mgr Maria Stadnicka (UMCS)