Katedra Geomatyki i Kartografii
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
al. Kraśnickia 2d
20-718 Lublin

Sekretariat konferencji
dr Jakub Kuna
mgr Marta Jóźwik

konferencja.kartografia@umcs.pl

tel. 81 5376826, 81 5376852