Katedra Geomatyki i Kartografii
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS
al. Kraśnickia 2d
20-718 Lublin

Sekretariat konferencji
dr Jakub Kuna,         tel. 81 537 68 26
mgr Marta Jóźwik,   tel. 81 537 68 50

e-mail: konferencja.kartografia@umcs.pl