Tematy prac dyplomowych

Lista prac dyplomowych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) wykonywanych i oferowanych do wykonania studentom kierunków Fizyka, Fizyka Techniczna i Inżynieria Nowoczesnych Materiałów pod opieką pracowników Katedry Fizyki Materiałowej.

 

Kierunek

Promotor

Temat pracy

Student

 

Fizyka techniczna I stopnia

Dr Marek Pietrow

Tworzenie pozytu w alkanach i woskach naturalnych badane metodą PALS.

Wojciech Kowalski

Fizyka techniczna I stopnia

Dr hab. Bożena Jasińska, prof. UMCS

Badania w kierunku opracowania nowej metody diagnostyki medycznej do zastosowania w Pozytonowej Tomografii Emisyjnej.

Radosław Wybraniec

Fizyka techniczna I stopnia

Dr hab. Bożena Jasińska, prof. UMCS

Wykorzystanie badań porównawczych tkanek zdrowych i nowotworowych do opracowania nowej metody diagnostyki techniką PET.

Paulina Cybulska

Inżynieria Nowoczesnych Materiałów I stopnia

Dr hab. Bożena Jasińska, prof. UMCS

PALS jako technika badania ośrodków porowatych.

Adrianna Majewska

Inżynieria Nowoczesnych Materiałów II stopnia

Dr hab. Bożena Jasińska, prof. UMCS

Badania techniką PALS różnego typu zmian chorobowych w materiałach biologicznych.

Natalia Kwiatek

Inżynieria Nowoczesnych Materiałów II stopnia

Dr hab. Bożena Jasińska, prof. UMCS

Wykorzystanie pozytonu jako próbnika procesów prowadzących do nowotworzenia tkanek ludzkich.

Leszczyńska Iwona

Inżynieria Nowoczesnych Materiałów II stopnia

Dr hab. Radosław Zaleski, prof. UMCS

Synteza i charakterystyka nośników do uwalniania leków trudno-rozpuszczalnych.

Modrzewski Hubert