O nas

Badania prowadzone przez pracowników Katedry Fizyki Materiałowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie poświęcone są zastosowaniom metody anihilacji pozytonów w fizyce oraz chemii ciała stałego. Ponadto grupa zajmuje się tematyką związaną ze Spektroskopią mösbauerowską, zaburzonymi korelacjami γ-γ, implantacją jonową, wytwarzaniem wiązek jonowych, mikroanalizą rentgenowską oraz obrazowaniem za poocą skaningowej mikroskopii elektronowej.

Głównym tematem prac grupy anihilacyjnej jest tworzenie pozytu i jego własności. Dlatego też obiektem badań są izolatory, a w szczególności materiały organiczne oraz porowate materiały krzemionkowe.

 

foto: maj 2020.