Konferencje

2021

  

2ndAMI – spotkanie grupy roboczej

2nd Antymateria w badaniach materii - na drodze do innowacyjnej diagnostyki medycznej.

W dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 13:00 na platformie MS Teams odbędzie się drugie spotkanie grupy roboczej AMI. 

Na spotkaniach rozwijamy wiedzę o oddziaływaniu pozytonów w układach biologicznych, by w przyszłości wykorzystywać pozyt w diagnostyce onkologicznej.

Prelegenci spotkania:

  1. Wolne rodniki: promieniowanie jonizujące vs. komórki – prof. Chantal Houée-Levin, Wydział Chemii, Instytut Chemii Fizycznej, Uniwersytet Paris-Saclay, Orsay, Francja.

  2. Charakterystyka komórek ludzkiej linii ostrej białaczki promielocytowej HL60. - dr n. med. Marcin Czop oraz prof. Janusz Kocki, Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska.

  3. Układ PALS do pomiarów linii komórkowych - dr Marek Gorgol, Katedra Fizyki Materiałowej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska.

  4. Nano-pęcherzyki w środowisku guza - dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS, Katedra Fizyki Materiałowej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska oraz dr Stephenson Boakye Owusu, Instytut Chemii Fizycznej, Uniwersytet Paris-Saclay, Orsay, Francja.

 

Moderatorem spotkania i dyskusji będzie dr hab. Bożena Jasińska, prof. UMCS.

 

Organizator - dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS.

 

 

 

 

AMI - spotkanie grupy roboczej

Antymateria w badaniach materii - na drodze do innowacyjnej diagnostyki medycznej.


W dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 10:15 na platformie MS Teams odbędzie się pierwsze ze spotkań grupy roboczej AMI.
Temat przewodni spotkania: pozyt w układach biologicznych, a efekty rodnikowe.
Prelegenci spotkania:
1) Prof. Sergey V. Stepanov, National Research Nuclear University Moscow Engineering Physics Institute, Rosja
2) Dr Stephenson Boakye Owusu, Laboratoire de Chimie Physique d'Orsay/ Institut de Chimie Physique, Université Paris Sud, Francja
3) Prof. Bożena Jasińska, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
4) Prof. Bożena Zgardzińska, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
Moderatorem spotkania i dyskusji będzie prof. Radosław Zaleski.