Sukces w programie „Promocja Języka Polskiego” w konkursie NAWA

Międzynarodowy projekt dydaktyczny, pt.:

Obraz świata i człowieka w świetle polszczyzny dawnej i współczesnej. Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne dla studentów i doktorantów polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) złożony w ramach programu „Promocja Języka Polskiego” do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zyskał uznanie ekspertów i otrzyma finansowe. Kierownik projektu: dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk.

Celem projektu jest zaznajomienie studentów i doktorantów polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu z wypracowanym przez naszych spacjalistów opisem pojęcia językowego obrazu świata oraz metodami jego rekonstrukcji. Pozwoli to pogłębić ich znajomość języka polskiego oraz ukazać zawarte w nim treści wyrastające z doświadczeń jego użytkowników oraz uwarunkowań społecznych, historycznych, kulturowych.

Realizacji tego celu służyć będą seminaria, warsztaty, sesje naukowe prowadzone w Uniwersytecie Palackiego i UMCS. Realizacja projektu pozwoli stworzyć podbudowę teoretyczno-metodologiczną dla podejmowania w przyszłości etnolingwistycznych opisów języka polskiego w ramach prac licencjackich, magisterskich i doktorskich powstających w ośrodku czeskim.

Jest tó również forma promocji prowadzonych na UMCS od kilkudziesięciu lat szeroko zakrojonych badań (etnolingwistycznych) języka polskiego, wypracowanych narzędzi jego analizy i opisu, opublikowanych licznych prac naukowych prezentujących ich wyniki. Projekt wpisuje się w strategię rozwoju UMCS w obszarze dydaktyki – jest wyrazem dążenia do utrzymania poziomu aktywności dydaktycznej poprzez stałą modyfikację oferty programowej skierowanej do szerokiej grupy odbiorców w kraju i za granicą.

źródło: Wydział Filologiczny UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2022