Sukces publikacyjny lubelskich naukowców

Projekt Historycznego Geoportalu Lublina (Lublin HGIS) realizowany przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie przy współpracy z naukowcami z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Politechniki Lubelskiej i KUL przynosi kolejny sukces publikacyjny. W prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie Journal of Cultural Heritage (wydawnictwo Elsevier) ukazał się artykuł naukowy poświęcony portalowi Lublina w okresie Unii Lubelskiej.

Prezentowana publikacja wpisuje się w szeroki nurt interdyscyplinarnych badań dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych. Artykuł przygotował zespół autorski w składzie: Jakub Kuna (geograf, Katedra Geomatyki i Kartografii, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS), Jacek Jeremicz (archeolog, koordynator projektu - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"), Dagmara Kociuba (geograf, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS), Rafał Niedźwiadek (archeolog - Archee), Krzysztof Janus (architekt - PL), Jacek Chachaj (historyk – Katolicki Uniwersytet Lubelski), przy wsparciu pozostałych specjalistów z zespołu HGIS.

W artykule główny nacisk położono na metodykę opracowania cyfrowej rekonstrukcji przestrzeni miasta w XVI wieku oraz technologie WWW wykorzystane podczas publikacji portalu https://teatrnn.pl/unia-lubelska/. Projekt czerpie z bogatego zasobu zbiorów multimedialnych opracowywanych w Ośrodku, takich jak archiwalia cyfrowe, bazy danych, mapy interaktywne, wizualizacje 3D i animacje komputerowe.

Pełny tekst artykułu w języku angielskim oraz uzupełniające materiały multimedialne są dostępne poprzez stronę wydawnictwa: https://doi.org/10.1016/j.culher.2021.11.001

źródło: Wydział Nauk o Ziemii i Gospodarki Przestrzennej

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2022