Spotkanie Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Oddział w Lublinie

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział w Lublinie

zaprasza na spotkanie w dniu 29 marca 2023 r. o godzinie 16.00, które odbędzie się w Sali Obrad Rady Wydziału (Wydział Filologiczny, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, sala nr 9).

Wykład wygłosi prof. Marharyta Zhujkova (Łuck, Ukraina):

Лінгвокультурний компонент в асоціативних полях: своє vs. чуже
/ Składnik językowy i kulturowy w polach asocjacyjnych: swój vs. cudzy

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Streszczenie:
У доповіді показано, які типи лінгвокультурної інформації можна виявити в асоціативних полях.
Деякі реакції свідчать про збереження та зростання інформації, пов'язаної з українською національною культурою, тоді як інші реакції вказують на чужі культурні впливи, зокрема, зумовлені тривалим перебуванням України в тоталітарній державі — СССР.

Wykład pokazuje, jakie rodzaje informacji językowych i kulturowych można znaleźć w polach asocjacyjnych.
Niektóre reakcje świadczą o zachowaniu i rozwoju informacji związanych z ukraińską kulturą narodową, inne wskazują na obce wpływy kulturowe, w szczególności spowodowane długim pobytem Ukrainy w państwie totalitarnym — ZSRR.

źródło: Wydział Filologiczny UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    30 marca 2023