Spotkanie Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Sekcji Biotechnologia Grzybów

W imieniu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Sekcji Biotechnologia Grzybów oraz Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów serdecznie zapraszamy na spotkanie, podczas którego prof. Magdalena Frąc z Zakładu Badań Systemu Gleba-Roślina Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiska Instytutu Agrofizyki PAN wygłosi wykład:

„Nowe rozwiązania bio(techno)logiczne dla rozwoju zrównoważonych strategii produkcji roślinnej z uwzględnieniem mykobiomu glebowego”

Spotkanie odbędzie się 22 listopada (wtorek) o godz. 13:30, w sali 151B.

Zapraszamy!

źródło: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    18 listopada 2022