Sieć Akademicko-Analityczna Trójkąta Lubelskiego | Spotkanie inauguracyjne

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS oraz Instytut Europy Środkowej zapraszają na inauguracyjne spotkanie Sieci Akademicko-Analitycznej Trójkąta Lubelskiego tworzonej przez ośrodki akademickie i analityczne z Polski, Litwy i Ukrainy.

Program spotkania obejmuje:

  • uroczyste podpisanie Deklaracji Współpracy Sieci Akademicko-Analitycznej Trójkąta Lubelskiego,
  • dyskusję panelową „Lublin Triangle: The power of regionalism in a changing global system" (moderatorzy: dr hab. prof. UMCS Beata Surmacz, Dyrektor Instytutu Europy Środkowej, prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS).

Sygnatariuszami deklaracji będą przedstawiciele czołowych ośrodków akademickich z Wilna, Kowna, Kijowa oraz Lwowa a także ukraińskich i litewskich instytucji eksperckich.

Sieć ma stanowić zaplecze intelektualno-eksperckie rządów państw Trójkąta Lubelskiego dostarczając merytorycznych analiz na temat rozwoju sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej w kontekście agresji Rosji na Ukrainę oraz możliwych scenariuszy i perspektyw współpracy po jej zakończeniu. Wolą Sygnatariuszy jest również to, aby stanowiła platformę koordynacji badań z zakresu stosunków międzynarodowych w naszym regionie, zwłaszcza w obliczu radykalnych, złożonych i trudnych do przewidzenia zmian ładu międzynarodowego i wzrastającego zapotrzebowania ośrodków politycznych Polski, Litwy i Ukrainy na wiedzę o tych zmianach i rekomendacje niezbędne do optymalizacji podejmowanych decyzji i działań. Współpraca ma również służyć wzmacnianiu obecności i pozycji ośrodków akademickich i eksperckich trzech państw w europejskiej i globalnej przestrzeni badawczej.

Serdecznie zapraszamy!


Termin: 29 maja 2023 roku, godz. 16.30

Miejsce: Trybunał Koronny w Lublinie


Wydarzenie odbywa się w ramach Lublin Central Europe Forum 2023. Pełny program Forum jest dostępny pod LINKIEM.

źródło: Wydzial Politologii i Dziennikarstwa UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    26 maja 2023